Asloca Association Suisse des locataires - Section romande

Rregullorja HLM ose LGZD do të perfundojë së shpejti në ndërtimin tuaj : kërkoni një reduktim të qirasë!

Genève, 21 juin 2016

 
Në katër vitet të fundit, mijëra banorëve në Gjenevë, në një situatë të ngjashme, kan perfituar nje ulje të qirasë deri në 30%, bazuar në një llogaritje të rendimentit. Këtë vit, është radha juaj! Mos e humbasni këte rast! Pas kësaj, do të jetë vonë ...
 
·         Ne kemi negociuar vitet e fundit, në shumicën e rasteve, për qiratë me afat te gjatë (5 ose 10 vjet) nje ulje të qirasë deri në 30% sipas ndërtesave!
 
·         Ju nuk do të humbasni banimin tuaj. Ligji ju mbron kundër ndërprerjes së kontratës nga pronari në shenjë pa drejtësi.
 
·         Kujdes : shumë « régie » ofrojnë nje reduktim shumë të ulët, që nuk duheni ta pranoni ! Në rast se ata ju propozojnë nje zvogëlim të dobët, të jeni në dijeni se ligji ju takon nje ulje më te madhe !
 
Për më shumë informata : www.asloca.ch
 
Ju keshillojmë që të konsultoheni shoqatën « ASLOCA ». Shumica e banorëve kanë një afat deri me 30 shtator 2016. Avokatët e shoqatës tonë mund të shqyrtojnë situatën tuaj dhe të ju ndihmojnë me ndonjë procedurë ligjore.